5 apr 2022

De coronacrisis heeft bestaande ongelijkheden versterkt en uitvergroot. Dat geldt ook voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Reeds voor corona besteedden vrouwen gemiddeld veel meer tijd dan mannen aan huishoudelijke taken en aan de zorg voor kinderen. De pandemie heeft deze ongelijke taakverdeling alleen maar groter gemaakt. In tijden van quarantaine, thuiswerk en schoolsluitingen zijn er heel wat zorgtaken bijgekomen, die meer door vrouwen dan door mannen werden opgenomen.  

Download nu het e-book gender


Ga terug