Meer solidariteit

De noodzaak aan meer solidariteit loopt als rode draad doorheen de resoluties en dossiers van dit congres. Solidariteit moet een antwoord bieden op de toenemende onzekerheid in onze samenleving.


Ga terug