WELKOM


Herwig Jorissen, Voorzitter

Van uitdaging naar verandering

Het tweede Statutair Congres van ABVV-Metaal vond plaats op 21 en 22 november in Genk op de oude mijnsite van Winterslag. In 1917 werd daar voor het eerst in Limburg steenkool naar boven gehaald. En op een steenworp van het congrescentrum rolt straks de laatste auto van de band bij Ford Genk. Het lijkt wel alsof het verhaal van een halve eeuw industriële ontwikkeling daar een einde kent. We maakten er de balans op van vier jaar van een periode waarin we in het oog hebben gezeten van een van de ergste economische financiële stormen aller tijden. Vier jaar waarin de maakindustrie in het algemeen  en de metaal in het bijzonder enorme klappen hebben gekregen. Bijna 30.000 jobs zijn verloren gegaan: van de strijd om Opel tot de sluiting van Ford, grote multinationals, kleine KMO’s, herstructureringen, regelrechte sluitingen, maar altijd voor diegenen die het meemaakt, de klap, het ongeloof, de pijn, de ontreddering.

Op die plek hebben we dezelfde vraag gesteld die onze afgevaardigde en volksvertegenwoordiger  Meryame Kitir in die vreselijke Ford week in de Kamer aan premier Di Rupo stelde: ‘En nu?’. En die vraag gaat zowel over onze industrie als over onszelf, de vakbond.

Het is mede onze taak om de erosie van ons  industrieel weefsel met alle middelen tegen te houden. In dat kader moeten we ook aan de kost denken. Niet alleen aan de loonkost, ook aan de energie- en grondstoffenkost. Maar om onze welvaart te behouden is er een transitie, een nieuwe industrialisering nodig, binnen een context van duurzame ontwikkeling. De bedreigingen die op ons afkomen, moeten we met behulp van technologische en systeeminnovatie en met kennisdeling ombuigen tot een opportuniteit: bouwen aan een nieuw industrieel ecosysteem met oog voor een gezonde economie, kwaliteitsvolle (volwaardige en  werkbare) jobs in een slimme, innovatieve productie en logistieke omgeving en een zo klein mogelijk negatieve klimaat- en  milieu-impact.

Maar ook de vakbond moet een transitie maken. Zijn onze structuren en onze middelen nog goed genoeg om de belangen van de werknemers adequaat te kunnen behartigen?  Met de opportuniteiten die het eenheidsstatuut met zich meebrengt zal de vraag zijn of we naar een nieuwe structuur gaan, ook binnen het ABVV, die de bestaande machtsverhoudingen binnen de oude structuur  consolideert? Of zullen we een structuur uittekenen die het lid centraal stelt en die ervoor zorgt dat we ook voor de werknemers van morgen nog die rode representatieve vakbond blijven? Het eerste is allicht makkelijker dan het eerste, maar het tweede, heeft ons Congres duidelijk gesteld, is wat nodig is.

ABVV-Metaal kijkt terug op een zeer geslaagd Congres. Er werd veel en open gediscussieerd, maar er werd ook gefeest. Op deze site kunnen jullie niet alleen de teksten en resoluties terugvinden, maar ook de filmpjes, de speeches en de foto’s. Het is een digitaal archief van ons Congres. Er rest ons vier jaar om het werk uit te voeren.

Herwig Jorissen
Voorzitter

ONTDEK ONS NIEUW CONGRESMAGAZINE

M@gMetal Congres 2013
M@gMetal Congres 2013

Ontdek hier in primeur het nieuwe Congresmagazine M@gMetal van ABVV-Metaal!

Een moderne vakbond moet op een moderne manier communiceren.
Op ons Congres stelden we ‘Inhoud is Koning – Communicatie is Koningin’. Dit gloednieuw e-magazine is ons koningskoppel.
Vakbond 2.0 begint hier.

Herbeleef op een digitale manier de hoogtepunten van ons 2e Statutair Congres! Veel plezier.

Klik hier om magazine online te bekijken.